Imperiul nimicului (-∞)

tumblr_obpc8dxord1tlb5xto1_500

Monstrul lucid
(preambul)

Rătăcind într-un clar-obscur fără sfârșit, sinele căzu răpus pe asfaltul înghețat. Nici tremurul cărnii, nici spaima și nici disprețul gândului nu-l puteau face să se clintească. Ajunse să se creadă contopit cu suprafața dură, un solvit neputincios, fără reacție, care-și vede unicitatea dispersată între particulele unei entități străine, dar primitoare prin neutralitatea sa.
Glacial, își amintea falsa superioritate pe care a plăsmuit-o, laurii cu care s-a încoronat și convingerea absurdă că numai el, prin gând și întregire, poate izbăvi un imperiu neînțeles. “Scăldat în extaz, tânjind după extaz, urlând monstruos fără extaz“, sinele se vedea acum cu aspră luciditate întruchipând o creatură odioasă ce spumegă sub spinul unui instinct nedefinit…o plăcere animalică înfrântă de intelect, o stare atemporală apărută din durerea unei plăgi deschise în cursul firesc al devenirii, un ecou vag de liră risipit în aerul mizer.
Epuizat de încercarea găsirii unei continuități proprii, sinele își aștepta acum disoluția. Străpuns de luciditate, realiză că unica forță ce-l susținuse până în acest punct se consumă. Poate că tocmai excesul de luciditate deveni otrăvitor, ori plaga atemporală se vindecase definitiv, eliberând șuvoiul necruțător al devenirii.
Într-adevăr, sinele simțea cum devine altceva; o trecere spre alt stadiu. Sinele împrumută din duritatea asfaltului, se ridică și-și continuă căutarea.

(31 decembrie 2016)

Imperiul nimicului (-∞)

…Nimic nu mai e la fel.

Ca-ntr-o farsă a universului, becul, călăul suprem al atâtor și atâtor fluturi de noapte și particule de praf, s-a stins, necesitând înlocuire. Cercul absurd se închide într-un final.

Nimicul.

Nimicul rămâne claustrat întocmai unei obsesii, monstruos și înfricoșător de influent. Nimicul e un ghimpe, cu durerea-i fără echivoc radiind în toată ființa. E atemporal și înrădăcinat în infinit, izvorând din lipsa sensului. Nimicul nu apune, deși are nostalgia înserărilor. Nimicul e sămânța răului și-a binelui deopotrivă, sădită în pântecele cald al frumosului. Nimicul e un adevăr, e tainic, este necuprins

în ani lumină…

Advertisements

Fluviu lucid

tumblr_mtm1stx1xW1rwe56eo1_540

„Cuvintele sunt goale de sens”, îți repeți, încercând să înalți acest crez pe piedestalul care zace pustiit între rămășițele idealurilor apuse. În lipsa unei idei conducătoare, ființa ta riscă disoluția.
Teama de razne, teama de haos te-au mânat în orice act, mușcând lacom din malurile fluviului propriei rațiuni. O eroziune la care asiști în plină luciditate și care scapă oricărui mijloc de control.
Totuși, curgerea continuă, atrasă de un scop neștiut. Gândirea-ți tinde spre o destinație tulbure, însă fluxul ei rămâne viu și răbdător.